EU – BRISK

Esbjerg Safety Consult har på vegne af Søværnets Operative Kommando (SOK) varetaget  funktionen som Project Coordinator for det 3 årige EU projektet BRISK.

Formålet med projektet er at udarbejde omfattende risikovurdering for forurening af havmiljøet med olie og kemikalier med henblik på at undersøge, om det eksisterende nødberedskab er tilstrækkeligt til at kunne imødegå mellemstore og store oliespild i Østersøen. Med udgangspunkt i risikovurderingen vil der efterfølgende blive udarbejdet en kapacitetsundersøgelser for at identificere evt. manglende bekæmpelses kapacitet og på den baggrund udarbejde en samlet invisteringsplan fot tilvejebringelse af dette.

BRISK projektet forventes at fremskynde processen med at udvikle og indgå subregionale aftaler om fælles bekæmpelses operationer mellem Østersølandene. Ved implementering af ovennævnte aktiviteter opnås et optimeret beredskab, som kan bygge på gensidig assistance fra nabolande og derved bidrage til en mindre økonomisk belastning for de enkelte lande. Projektet, der dækker alle maritime områder i Østersøen, har følgende deltagere: Mere information om BRISK: http://www.brisk.helcom.fi/

  • Danmark (Lead Partner – Formandskab)
  • Sverige
  • Finland
  • Rusland
  • Estland
  • Letland
  • Lithauen
  • Polen
  • Tyskland
  • HELCOM