Kursus:

BOSIET – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

Se kursusplan og Terms and Conditions under Kursusplaner.

Kurset kræves af Energistyrelsen til ophold på offshore installationer i Nordsøen. Det gælder også i Norge og i resten af verden. Kurset er OPITO godkendt.

Formål: At bibringe kursisten grundlæggende viden om specifikke sikkerheds forhold, som er relevant ved ophold på offshore installationer og en forståelse af imødegåelse af en nødsituation på en offshore installation og ved helikopter transport. Efter kurset skal kursisterne have opnået grundlæggende forståelse af og opmærksomhed på de risici, de vil møde ved offshore arbejde. De vil også modtage information om de sikkerhedsregler og ledelses systemer, der anvendes for at kontrollere og nedsætte risici. Efter teoretisk gennemgang og praktiske øvelser skal deltagerne vise, at de har forstået indholdet i kursusmodulerne.

Indhold: BOSIET kurset består af 4 moduler indeholdende teori og praktiske øvelser:

  • Sikkerheds information
  • Søredning og førstehjælp
  • Brandslukning og redning af person
  • Helikopter sikkerhed og evakuering
  • Escape Chute evakuering

Krav: Deltagerne skal være mindst 16 år, og de skal være i stand til at gennemføre de praktiske øvelser, der er med i kurset. De skal udfylde et helbreds spørgeskema før kursusstart. Personlig ID med foto – pas eller kørekort skal medbringes.

Varighed: 3 dage – Gyldighed: 4 år – Sted: Esbjerg – Sprog: Engelsk (enkelte kurser på dansk)

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult. 

Se Terms and Conditions.