Kursus:

GWO First Aid

Se Kursusplan, Terms and Conditions og GWO Standard under Downloads.

Dette kursus giver deltagerne træning i at give effektiv og sikker førstehjælp til andre personer. Træningen indeholder både en teoretisk og en praktisk del incl. brug af hjertestarter. Kurset gennemføres i overensstemmelse med vindmøllebranchens GWO krav. Se kursusbeskrivelse GWO_Description_First Aid

Varighed: 16 timer – Gyldighed: 2 år – Sted: Esbjerg – Sprog: Engelsk eller dansk

Særlige krav:

  • Myndigheds udsted ID med foto (pas eller kørekort) skal medbringes
  •  Inden kursusstart skal kursisterne underskrive en erklæring, som dokumenterer, at de er helbredsmæssigt i stand til at gennemføre kurset, at de ikke lider af sygdomme, og at de ikke er under indflydelse af narkotika eller alkohol

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult. 

Se Terms and Conditions.