Sikkerhedsrådgiver – Safety Advisor

Ved større projekt arbejder vil der ofte være behov for en sikkerhedsrådgiver til at varetage de sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige forhold i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne.

Anvendelse af en sikkerhedsrådgiver, som referer direkte til projektchefen, sikrer, at der holdes fokus på sikkerhed, sundhed og miljø samtidig med, at projektchefen kan koncentrere sig om at lede og styre arbejdsopgaverne.

Sikkerhedsrådgiveren indgår som et positivt element i projektet. Hans arbejdsopgaver aftales med projektchefen. Sikkerhedsrådgiverens arbejdsområder kan bl.a. omfatte følgende elementer:

  • Optimering af sikkerhedsorganisationen
  • Deltage i sikkerhedsmøder
  • Tool box møder
  • Risikoanalyse
  • Arbejdstilladelser
  • Rapportering af ulykker og tæt på hændelser
  • Undersøgelse af underliggende årsager til ulykker og tæt på hændelser
  • Inspektioner og audits
  • Påtale og rette usikre forhold og usikker adfærd
  • Beredskabsplanlægning

Vi har udført sikkerhedsrådgivning i 1 mio timer uden arbejdsulykker.