Denerco Oil – Offshore boring

I forbindelse med efterforskningsboringen G5-1 i den tyske del af Nordsøen fungerede Esbjerg Safety Consult som Sikkerheds-, miljø- og kvalitetsafdeling for Denerco Oil.

Opgaven blev løst med stor fleksibilitet, så bemandeingen hele tiden var tilpasset projektets aktiviteter i tæt samarbejde med Denerco Oil, og med et særdeles godt samarbejde med danske og tyske myndigheder.

Operationen blev gennemført med med nul arbejdsulykker og nul spild i overensstemmelse med målsætningen. Hovedpunkter:

  • Kontakt med danske og tyske myndigheder
  • Sikkerheds- og sundhedsplaner  Beredskabsplaner
  • Oliespildsberedskab
  • Godkendelse af helbredsattester
  • Lægeberedskab, Radio Medical
  • Beredskab til kontakt med pårørende ved ulykke
  • Kvalitets- og miljø certificering
  • Beredskabsøvelse