Kvalitet

Kvalitetsstyring er nøglen til sikkerhed.

Vores kvalitetsstyringssystemer tilpasses den enkelte virksomhed eller branche. Det sikrer en effektiv styring og målbare resultater. Styresystemerne kan også med fordel anvendes indenfor sikkerheds- og miljøområderne, hvor der ligeledes opnås en effektiv styring med målbare resultater til følge.

Ønskes ISO certificering, har vi den nødvendige ekspertise til at hjælpe virksomheden i gang.

Som et alternativ tilbyder vi en diplom ordning baseret på samme principper som ISO certificeringen, men mindre omfattende. Diplom ordningen sikrer effektiv styring med sikkerhed, kvalitet og miljø, og gør en evt. senere overgang til fuld ISO certificering let.

For virksomheder, som allerede har fuld ISO certificering, kan vore audits gælde for intern audit, men har den fordel, at der kommer andre øjne og ser på virksomheden. Vi tilbyder som en troværdig tredjepart at gennemføre audits og inspektioner, som sikrer at ledelsessystemerne er implementerede og opdaterede.

Vi administrerer i øjeblikket en diplom ordning vedrørende sikkerhed, kvakitet og miljø for Brancheforeningen ATT (Automation, Tryk og Transmission), hvor vi på brancheforeningens vegne sikrer, at medlemmerne i ordningen lever op til brancheforeningens krav.