Kursus:

GWO Sea Survival

Se Kursusplan, Terms and Conditions og GWO Standard under Downloads.

Formål: Efter gennemførelse af Global Wind Organisation (GWO) Basic Safety Training Sea Survival er deltagerne i stand til at arbejde på offshore vind installationer f.eks. vindmøller, konstruktionsfartøjer, beboelsesplatforme og transformerstationer etc. De vil lære teknikker og metoder til personlig overlevelse og sikker overførsel mellem skibe og installationer.

Indhold: Efter gennemførelse af kurset vil deltagerne have opnået færdigheder i og grundlæggende kendskab til overlevelse på vandet samt brug af overlevelses og redningsudstyr. Se Kursusbeskrivelsen. GWO_Description_Sea Survival

Adgangskrav: Deltagerne skal være fysisk og helbredsmæssigt i form til at deltage i GWO uddannelse. Kurset anbefales til alle, som arbejder eller planlæger at arbejde i vindmølle industrien.

  • Inden kursusstart skal kursisterne underskrive en erklæring, som dokumenterer, at de er helbredsmæssigt i stand til at gennemføre kurset, at de ikke lider af sygdomme, og at de ikke er under indflydelse af narkotika eller alkohol
  •  Myndigheds udstedt ID med foto (pas eller kørekort) skal medbringes
  •  I h.h.t. EN standarden må kursistens vægt ikke være over 125 kg

Varighed: 1,5 dage – Gyldighed: 4 år – Sted: Esbjerg – Sprog: Engelsk eller dansk

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult. 

Se Terms and Conditions.