Kursus:

GWO Fire Awareness

Dette kursus giver deltagerne træning i at benytte basalt slukningsudstyr ved mindre brande i forskellige scenarier. Ligeledes trænes der i sikker evakuering i tilfælde af brand. Træningen indeholder både en teoretisk og en praktisk del. Kurset gennemføres i overensstemmelse med vindmøllebranchens GWO krav. Se kursusbeskrivelse GWO_Description_Fire Awareness

Varighed: 4 timer – Gyldighed: 2 år – Sted: Esbjerg – Sprog: Engelsk eller dansk

Særlige krav:

  • Myndigheds udsted ID med foto (pas eller kørekort) skal medbringes
  •  Inden kursusstart skal kursisterne underskrive en erklæring, som dokumenterer, at de er helbredsmæssigt i stand til at gennemføre kurset, at de ikke lider af sygdomme, og at de ikke er under indflydelse af narkotika eller alkohol

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult.

Se Terms and Conditions.