Ulykkesundersøgelse

For at forebygge ulykker og andre uønskede hændelser er det vigtigt at finde de bagved liggende årsager, så de rette forebyggende foranstaltninger kan iværksættes.

Vi anvender forskellige metoder eller modeller til at finde ulykkens eller hændelsens egentlige årsager. I samarbejde med kunden finder vi den model, som er bedst egnet til den aktuelle hændelse. En af de metoder, vi anvender er Tripod, som er udviklet af Universitet i Leiden og Shell. Denne metode anvendes af flere større virksomheder, og anvendes på flere hospitaler i Holland.

Ulykkesundersøgelse foregår ofte under tidspres. Det er derfor vigtigt, at der foretages en effektiv planlægning, undersøgelse og opfølgning på hændelsen. Her kan der drages nytte af vores erfaring, som sikrer systematisk afdækning af kendsgerninger til brug for analysearbejdet.

I forbindelse med ulykkesundersøgelse bidrager vi gerne med vores ekspertise som medlem af et undersøgelses team. Vi påtager os også gerne rollen som leder af undersøgelses teamet, eller vi kan optræde som en uafhængig tredjepart.

Vi tilbyder en vagtordning, som sikrer, at vi med kort varsel kan rykke ud og iværksætte en uvildig undersøgelse af hændelsen.

Såfremt det ønskes at sætte virksomhedens medarbejdere i stand til at iværksætte en hurtig og enkel ulykkesundersøgelse, tilbyder vi at oprette et kursus til formålet.