Altinex Oil – Offshore boring

I forbindelse med efterforskningsboringen RAU-1 i den danske del af Nordsøen fungerede Esbjerg Safety Consult som Sikkerheds-, miljø- og kvalitetsafdeling for Altinex Oil.

Opgaven blev løst med stor fleksibilitet, så bemandeingen hele tiden var tilpasset projektets aktiviteter i tæt samarbejde med Altinex Oil, og med et særdeles godt samarbejde med myndighederne.

Operationen blev gennemført med med nul arbejdsulykker og nul spild i overensstemmelse med målsætningen. Hovedpunkter:

  • Kontakt med myndigheder Sikkerheds- og sundhedsplaner
  • Beredskabsplaner
  • Oliespildsberedskab
  • Godkendelse af helbredsattester
  • Lægeberedskab, Radio Medical
  • Beredskab til kontakt med pårørende ved ulykke
  • Kvalitets- og miljø certificering
  • Beredskabsøvelse