Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø bidrager til færre sygedage. Vores kompetencer på arbejdsmiljøområdet omfatter bl.a.:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)Rådgivning om arbejdspladsers indretning
 • Kortlægning af sikkerhed og arbejdsmiljø og forslag til forbedringer
 • Undersøgelse af ulykker og tæt på hændelser for at afdække de bagved liggende årsager
 • Rådgivning om køb og anvendelse af sikkerhedsudstyr
 • Rådgivning om sundhed og livsstil
 • Optimering af sikkerhedsorganisation og effektivisering af sikkerhedsarbejde
 • Sikkerhedsinspektioner og audits
 • Rådgivning om tunge løft og andet belastende arbejde
 • Rådgivning om erstatning af farlige stoffer (substituering)
 • Fremstilling af sikkerhedspolitik, sikkerhedsprogram, sikkerhedshåndbøger
 • Registrering af ulykker og tæt på hændelser
 • Fremstilling af statistikker til brug for det forebyggende sikkerhedsarbejde