DONG – HSEQ Rådgiver

HSEQ rådgiver og tilsynsførende ved ombygning af Studstrupværket.

I forbindelse med ombygning af Studstrupværket ved Århus blev der udført omfattende konstruktionsarbejder med deltagelse af håndværkere fra 8 forskellige nationer.

Esbjerg Safety Consult løste opgaven som sikkerhedsrådgiver og tilsynsførende for DONG Energy under projektet, som blev gennemført med nul arbejdsulykker.