Kursus:

GWO Working at Heights

Se Kursusplan, Terms and Conditions og GWO Standard under Downloads.

Dette kursus giver deltagerne den grundlæggende viden og færdigheder i at benytte grundlæggende sikkerhedsudstyr (PPE og PFPE) til brug for at arbejde sikkert i højden. Ligeledes trænes den grundlæggende redning i højden. Træningen indeholder både en teoretisk og en praktisk del. Kurset gennemføres i overensstemmelse med vindmøllebranchens GWO krav. Se kursusbeskrivelse GWO_Description_Working at Height

Varighed: 16 timer – Gyldighed: 2 år – Sted: Esbjerg – Sprog: Engelsk eller dansk

Særlige krav:

  • Myndigheds udstedt ID med foto (pas eller kørekort) skal medbringes
  • Inden kursusstart skal kursisterne underskrive en erklæring, som dokumenterer, at de er helbredsmæssigt i stand til at gennemføre kurset, at de ikke lider af sygdomme, og at de ikke er under indflydelse af narkotika eller alkohol
  • I h.h.t. EN standard må kursistens vægt ikke overstige 125 kg

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult. 

Se Terms and Conditions.