Kursus:

FOET – Further Offshore Emergency Training

Se kursusplan og Terms and Conditions under Kursusplaner.

Formål: FOET forlænger et gyldigt BOSIET, BOSC eller FOET certifikat i yderligere 4 år. Deltagerne vil modtage yderligere uddannelse for at styrke deres kendskab til risici ved offshore arbejde.

Indhold: FOET kurset består af 3 moduler med teoretisk og praktisk indhold:

  • Helikopter sikkerhed og redning
  • Brandslukning og selv redning
  • Førstehjælp

Krav: Deltagerne skal være i besiddelse af et gyldigt BOSIET/FOET certifikat.

Varighed: 1 dag. Sprog: Engelsk.

Aflysning: I tilfælde af hel eller delvis aflysning af kursus betales som følger: Mindre end fire uger før kursus: 50% af kursusprisen. Mindre end to uger før kursus: 100% af kursusprisen. Aflysning skal foregå skriftligt til Esbjerg Safety Consult. 

Se Terms and Conditions.