Miljø

Beskyttelse af miljøet er vigtigt for alle projekter.

Vores kompetencer på miljøområdet omfatter bl.a.:

 • Risikoanalyse
 • Beredskabsplanlægning
 • Udarbejdelse af beredskabsplaner
 • Oliespildsberedskab
 • Kontakt med myndigheder
 • Godkendelse af miljøplaner
 • Kemikalie håndtering
 • Håndtering af farlige stoffer
 • Substituering af farlige stoffer
 • Kemikalie database
 • Affaldshåndtering
 • Miljø certificering