Amerada Hess – Syd Arne

I forbindelse med udvidelsen af offshore produktionsplatformen Syd Arne i den danske del af Nordsøen assisterede Esbjerg Safety Consult Amerada Hess og Esbjerg Production Service med kurser i adfærdssikkerhed for alle deltagere i projektet.

Vi stillede endvidere en offshore sikkerhedsrådgiver til rådighed som rådgiver og tilsynsførende på offshore arbejdpladsen under hele projektet.