Kursus:

Adfærdssikkerhed

En sikker adfærd er afgørende for reducering af antallet af arbejdsulykker og farlige situationer på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere lærer og trænes i en adfærd, som medfører, at de opdager de ”slumrende faktorer”, før der indtræffer en ulykke.

Kurset henvender sig til alle virksomhedens medarbejdere på alle niveauer i alle afdelinger. Varighed, 1 dag.

Det er formålet med kurset at bibringe deltagerne en positiv holdning til sikkerhed, som sætter dem i stand til at udvikle et adfærdsmønster, der fremmer sikkerheden på arbejdspladsen. Efter kurset er deltagerne i stand til alene eller som medlem af en gruppe at kunne identificere ”slumrende faktorer” og medvirke til fjernelse af dem, før de bliver til en ulykke.

Der fokuseres på den enkeltes holdning til sikkerhed og udvikling af en sikker adfærd. Deltagerne får kendskab til:

  • Usikker adfærd og usikre forhold
  • Slumrende faktorer
  • Tæt på hændelser
  • Årsager til ulykker
  • Undersøgelse af ulykker og tæt på hændelser

Adfærdssikkerhedskurset er baseret på internationalt anerkendte principper anvendt af bl.a. Shell, Du Pont og Mærsk Olie og Gas AS.

Se Terms and Conditions.