Sikkerhed, Sundhed, Miljø, Kvalitet

Havn

Galaxy III
  Esbjerg Safety Consult har solid baggrund og bred erfaring med sikkerheds-, miljø, sundheds- og kvalitetsstyring (HSEQ) på land, i offshore industrien, i vindmølle branchen og på det maritime område. 

Vores rådgivning og vores sikkerhedskurser er baseret på veldokumenterede koncepter, der bl.a. anvendes af Shell, Du Pont og Mærsk. Løsningerne skræddersyes individuelt i samarbejde med vore kunder. Vores erfarne sikkerhedsrådgivere (HSE officers) er til rådighed ved alle typer projekter på land, offshore og i den maritime sektor.

Gennem årene har vi oparbejdet en solid erfaring inden for offshore olie og gas industrien samt med etablering  og servicering af offshore vindmølleparker, og vi leverer alle typer offshore sikkerhedskurser incl. søredning, brand, førstehjælp, højdesikkerhed og maritim VHF etc.

Vi er specialister i at skræddersy HSEQ løsninger, og vi har assisteret en lang række virksomheder med ledelsessystemer, sikkerhedsanalyser, safety cases, beredskabsplaner, HSE planer, audits, rådgivning, inspektioner, og ulykkesundersøgelse.

Ved offshore vindmølleprojekter udfører vi alle typer opgaver vedrørende sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet (HSEQ), herunder risikoanalyse, sikkerheds- og sundhedsplaner, beredskabsplaner, audits, og vi sikrer optimal styring af projekt fartøjer ved etablering af en Work Vessel Coordinator (WVC) funktion. Vi styrer mand over bord beredskab samt kontrol med, hvor hver enkelt person befinder sig (POB).

I forbindelse med beskyttelse af miljøet assisterer vi med udarbejdelse af ansøgninger til myndigheder, nød- og beredskabsplaner, risikoanalyser, sikkerhedsstyring samt uddannelse af personale.